Dec 18, 2013

Bambi and Thumper looking at each other

Bambi y Tambor mirándose. Bambi mira hacia abajo, Tambor mira hacia arriba.
Bambi and Thumper look at each other? Bambi looks down at Thumper, Thumper looks up at Bambi's face.Aquí Bambi mira por debajo suyo hacia atrás, y Tambor mira hacia adelante, a Bambi que está delante suyo.
Bambi looks backwards (between its legs) at Thumper behind him, and Thumper looks forward, at Bambi.