May 31, 2017

DON'T LOVE - cat and fish

DON'T LOVE.

Don't love. Do you love me? I don't love you. You don't love me... but... I do love you...

No amar. ¿Me amas? No te amo. No me amas... pero... yo sí te amo.